Projekt DIP

Cel: Wsparcie na utrzymanie działalności firmy Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wojtek Magdalena Krausiewicz-Fidor

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności firmy Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wojtek Magdalena Krausiewicz-Fidor

Wartość projektu: 52 626,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 52 626,60 PLN